تماس با ما

 

آدرس :کرمان خيابان شهيد بهشتی ،اتو گالری استيلايي

تلفن:03432444414  | 03432448879
فکس:03432446368
پيام کوتاه:10003412444414

 

 معرفی تيم ما

سليم استيلايي
سمت: مديريت

سهيل استيلايي
سمت : مديريت عامليت های کيا و ميتسوبيشی موتورز

ساسان استيلايي
سمت: مديريت فروش ماشين های وارداتي

محمد علی رحيمي
سمت: مدير فروش خودروهای کيا موتورز